محصولات

سیستم انتخاب میز الکتریکی
دارای سیستم ضد چروک
دارای رول گیر سه طبقه متحرک

جعبه تقسیم آلومینیومی
جعبه تقسیم پلیمری
 

مجهز به گونیای پنوماتیک
مجهز به سیستم کنترل از راه دور
میز کار از جنس فیبر استخوانی

مجهز به گونیای پنوماتیک
مجهز به سیستم کنترل از راه دور
میز کار از جنس فیبر استخوانی

سیستم انتخاب میز الکتریکی
دارای سیستم ضد چروک
دارای رول گیر سه طبقه متحرک

سیستم کنترل دستی و اتوماتیک
دارای سیستم ضد چروک
دارای رول گیر سه طبقه متحرک

سیستم کنترل دستی و اتوماتیک
دارای سیستم ضد چروک
دارای رول گیر سه طبقه متحرک

فقـط با وارد کردن ایمـیل خود از جدیـدترین اخـبار و مقـالات فرساد صنـعت باخبر شوید